Điện thoại

Hệ thống bán lẻ Smartphone, tablet, loa,... xuất xứ Nhật xin chào Qúi khách!

Sắp xếp bởi:


Fujisu F04H
Fujisu F04H

3.999.000đ 2.599.000đ

Sharp SH04H
Sharp SH04H

3.999.000đ 1.999.000đ

Sharp S3 mini
Sharp S3 mini

5.000.000đ 3.699.000đ

Sharp Z3
Sharp Z3

5.000.000đ 2.800.000đ

Google Pixel XL
Google Pixel XL

10.990.000đ 2.250.000đ

Huawei Nexus 6P
Huawei Nexus 6P

15.500.000đ 2.099.000đ

Sharp Aquos S2 Xách tay
Sharp Aquos S2 Xách tay

12.990.000đ 3.799.000đ

Kyocera E6560
Kyocera E6560

2.190.000đ 1.699.000đ

Sharp Aquos S3
Sharp Aquos S3

8.990.000đ 7.999.000đ

Sharp Xx3 (Sharp 506sh) Likenew
Sharp Xx3 (Sharp 506sh) Likenew

6.999.000đ 1.999.000đ

Sharp Aquos R1S
Sharp Aquos R1S

4.790.000đ 4.690.000đ

Sharp Aquos R1
Sharp Aquos R1

4.290.000đ 4.190.000đ

Tất cả có 67 kết quả.